sitelogobig

บริษัท สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า (ซีทีพี) จำกัด
Creative Textile Product (CTP) Co.,Ltd.

ผ้ากัญชงผสม

ผ้ากัญชง02

ผ้ากัญชง01

ผ้าฝ้าย01

สแกนคิวอาร์โค้ดไลน์

LINE ID : CTP-PRODUCT

   ประเภทธุรกิจ: ขายปลีกขายส่ง

ประเภทสินค้า: ผ้าทอใยกัญชง ผ้าฝ้าย และผ้าอื่นๆ ผลิตภัณฑ์งานชาวเขา และ ชนชาติอื่นๆ แบบดั่งเดิมแบบประยุกต์  งานมือทำ ของที่ระลึก

บริษัทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า(ซีทีพี)จำกัด

ตั้งอยู่ที่: 269 ถ.เหมืองแดง หมู่ที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 เบอร์โทร: 08-8286-8259 , 08-8286-5322 , 053-602932 Email: Creative-textile-product@ctp-product.com

เปิด: จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น.