sitelogobig

บริษัท สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า (ซีทีพี) จำกัด
Creative Textile Product (CTP) Co.,Ltd.

บริษัทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า(ซีทีพี)จำกัด

Creative Textile Product Co.,Ltd. 

www.ctp-product.com 

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อ 30 พฤศจิกายน2561  ธุรกิจเปิดดำเนินการ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 

บริษัทเราขอเป็นหนึ่งช่องทางในเส้นทาง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าต่างๆ ออกมา โดยเราพยายามคัดเลือก จัดหา วัตถุดิบผืนผ้า ที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ โดยเฉพาะเส้นใยจากพืช ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ปราณีต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจนผลิตมาเป็นผืนผ้า ณ ขณะนี้ผลิตภัณฑ์งานทอ ที่ทางเรานำเสนอ มีผ้าทอที่มาจากเส้นใยกัญชง  ผ้าทอที่มาจากเส้นใยกัญชงผสมเส้นใยพืชอื่น ผ้าทอที่มาจากเส้นใยฝ้าย ผ้าเหล่านี้ล้วนแล้วมีที่มาจากพืช ผ่านกระบวนฟอกย้อมที่ใช้สีเคมีที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความเป็นมิตรต่อผู้สวมใส่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับบุคลลที่มีอารมณ์สุนทรีย์ในเส้นใยธรรมชาติ  สามารถนำเอาผ้าทอเหล่านี้เอาไปต่อยอด สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์งานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ หรือจะนำเอาผ้าทอนี้ใช้ร่วมงานผ้าปักลายเฉพาะของกลุ่มชนต่างๆ  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานผ้าสำเร็จรูป รูปแบบต่างๆ ได้อย่างไม่หยุดนิ่ง  ก้าวเดิน….ไปบนเส้นทางผืนผ้า ผ้าทอ ผ้าปัก ผ้าอื่นๆอย่างสนุกสนาน ผ้าหนึ่งผืน มีชีวิตความเป็นมาแต่ล่ะขั้นตอน สลับซับซ้อน ซ่อนฝังความมีคุณค่า ในวิถีการดำเนินชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตามการแต่งแต้ม สร้างสรรค์ของกลุ่มชนแต่ละกลุ่มที่พยายามถ่ายทอด อารมณ์ศิลป์ด้านต่างๆ เข้าไปในผืนผ้า ไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บ ปัก ด้น ขีด เขียน ระบายสี แต้มเติมแ่ต่ง พับดึง จัดวาง จัดแต่ง สุดแท้แต่จินตนาการของมนุษย์เรา จะบรรเลงละเลงลงไปในผืนผ้า ให้มีชีวิตชีวา เบิกบาน แจ่มใส สร้างสรรค์ กลายเป็นผลงานที่บรรจง  วิจิตร ปราณีต รังสรรค์ ออกมาได้อย่าง  งดงาม แก่ผู้สวมใส และเจริญตาแก่ผู้พบเห็น

แน่นอนว่า ทางเราจะร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานผ้า ที่มีประโยชน์ต่อผู้สวมใส่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณค่า ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน โดยจะนำเข้ามาเสนอต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ปรัชญาเรา”รักผืนผ้า ร่วมสร้างสรรค์ อนุรักษ์ดำรงไว้ คุณค่า งานศิลปวัฒนธรรมบนผืนผ้า  ให้แตกหน่อ สืบต่อไปอย่างยั่งยืน”

บริษัทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า(ซีทีพี)

เราส่งทอดเรื่องราวความรู้สึกผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัทของเรามีสินค้าต่างๆมากมาย เช่นผ้าทอใยกัญชง ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์งานชาวเขาแบบดั่งเดิมแบบประยุกต์ งานมือทำ

ชื่อบริษัท:     สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า (ซีทีพี)
Creative Textile Product Co.,Ltd. (CTP)
ที่อยู่บริษัท:   269 ถ.เหมืองแดง หมู่ที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
ติดต่อเบอร์:  08-8286-8259 , 08-8286-5322 , 0-5360-2932
ติดต่ออีเมล:  creative-texttile-product@ctp-product.com
เปิดทำการ:   จันทร์-เสาร์ 8.30 – 17.00

สแกนคิวอาร์โค้ดไลน์

LINE ID : CTP-PRODUCT

   ประเภทธุรกิจ: ขายปลีกขายส่ง

ประเภทสินค้า: ผ้าทอใยกัญชง ผ้าฝ้าย และผ้าอื่นๆ ผลิตภัณฑ์งานชาวเขา และ ชนชาติอื่นๆ แบบดั่งเดิมแบบประยุกต์ งานมือทำ ของที่ระลึก

บริษัทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า(ซีทีพี)จำกัด

ตั้งอยู่ที่: 269 ถ.เหมืองแดง หมู่ที่ 1
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร: 08-8286-8259 , 08-8286-5322 , 053-602932
Email: Creative-textile-product@ctp-product.com

เปิด: จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น.