sitelogobig

บริษัท สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า (ซีทีพี) จำกัด
Creative Textile Product (CTP) Co.,Ltd.

บริษัท สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า(ซีทีพี) จำกัด
Creative Textile Product (CTP) Co.,Ltd.

ขายปลีก ขายส่ง ผ้าใยกัญชง ผ้าฝ้าย ผ้าทอใยพืชอื่นๆ งานผ้าทอใหม่ ผ้าทอเก่าสะสม ผ้าประยุกต์ เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย เครื่องตกแต่งและผลิตภัณฑ์งานมือต่างๆของหลากชนชาติพันธุ์

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ล้วนแล้วคัดเลือกจัดหามา ด้วยคุณภาพคัดสรร เน้นถึงความเป็นธรรมชาติ ที่เป็นมิตรต่อผู้สวมใส่และสิ่งแวดล้อม  ช่วยอนุรักษ์และสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์งานผ้าที่มีรากเหง้ามาจาก ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์ ให้เติบโต แผ่ขยายไปอย่างงดงามตามอัตตาลักษณ์ของแต่ละชนชาติพันธุ์ 

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มงานหมวดประเภทชนิดผ้า(คำอธิบาย)สี
งานทอเส้นใยจากพืชผ้ากัญชงผสมผ้ากัญชง01 หนาพิเศษผสมฝ้าย A หน้ากว้าง58นิ้ว ฟอกแล้วมี 8 สี
#900 #925 #926 #93
#94 #947 #970 #987
ผ้ากัญชง01ผสมไหมพืช นิ่มหนา Aหน้ากว้าง 53 นิ้ว ฟอกแล้วมี 7 สี
#900 #901 #93 #926 #947 #117 #990
ผ้ากัญชง02ผสมไหมพืช นิ่มกลาง A หน้ากว้าง58นิ้ว ฟอกแล้วมี 89 สี
ผ้ากัญชง02ผสมไหมพืช นิ่มบาง A หน้ากว้าง55นิ้ว ฟอกแล้วมี 89 สี
ผ้ากัญชง02ผ้ากัญชง02 หนา A หน้ากว้าง55นิ้ว ฟอกแล้วมี 77 สี
ผ้ากัญชง02 กลางH1 A หน้ากว้าง58นิ้ว ฟอกแล้วมี 77 สี
ผ้ากัญชง02 กลางH2 A หน้ากว้าง58นิ้ว ฟอกแล้วมี 3 สี
#900 #901 #926
ผ้ากัญชง02 บาง A หน้ากว้าง55นิ้ว ฟอกแล้วมี 7 สี
#900 #901 #920 #926 #963 #976 #988
ผ้ากัญชง02 บาง B หน้ากว้าง55นิ้ว ฟอกแล้วมี 16 สี
#813 #814 #834 #835 #846 #860 #862 #865 #866 #868 #870 #879 #882 #883 #885 #886
ผ้ากัญชง01ผ้ากัญชง01 กลางH1 A หน้ากว้าง58นิ้ว ฟอกแล้วมี 9 สี
#900 #901 #920 #922 #926 #947
#95 #966 #993 #987 #990
ผ้ากัญชง01 กลางH2 A หน้ากว้าง58นิ้ว ฟอกแล้วมี 12 สี
#901 #911 #922 #926 #93 #94 #947
#95 #966 #987 #990 #993
ผ้ากัญชง01 หนาพิเศษ A หน้ากว้าง58นิ้ว ฟอกแล้วมี 5 สี
#901 #926 #947 #990
#993
ผ้าฝ้าย01ผ้าฝ้าย01 กลาง A หน้ากว้าง61นิ้ว ฟอกแล้วมี 16 สี
#110 #116 #118 #138
#900 #901 #903 #911
#920 #926 #93 #94
#95 #957 #98 #987
ผ้าฝ้าย01 บาง A หน้ากว้าง58นิ้ว ฟอกแล้วมี 20 สี
#116 #119 #123 #148
#828 #900 #901 #903
#911 #920 #923 #926
#93 #94 #953 #963
#971 #985 #987 990

สแกนคิวอาร์โค้ดไลน์

LINE ID : CTP-PRODUCT